Adry Poelmans

Adry Poelmans (° 1955) studeerde af aan de Vrije Universiteit te Brussel in 1978.

Zijn werkterrein is het zee- en vervoersrecht en het handelsrecht met inbegrip van vennootschaps- en financieel recht.

Mr. Poelmans zetelt als plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Antwerpen. Mr. Poelmans is daarnaast nog penningmeester van de Belgische Vereniging voor Zeerecht.

Mr. Geert Preckler staat Mr. Poelmans bij.