Doel van bemiddeling?

Het uiteindelijke doel van bemiddeling is om tot een akkoord te komen om het geschil af te sluiten.

 

De bemiddelaar heeft echter niet de taak het geschil op te lossen doch zal als neutrale derde de conflicterende partijen begeleiden om zélf een oplossing te vinden voor hun geschil.  Het zijn de partijen die zelf bepalen in welke mate een oplossing kan bereikt worden.

 

Het bemiddelingsakkoord is meestal schriftelijk en bekrachtigt dat wat werd overeengekomen tussen de partijen.

 

Het woord akkoord houdt in dat beide partijen het respecteren. Een bemiddeling gebeurt altijd op vrijwillige basis, en het is dus mogelijk dat ze afloopt zonder dat er een akkoord is.