Wat is bemiddeling?

‘Bemiddeling’ dekt heel wat verschillende ladingen.

 

In vele gevallen wordt de term ‘bemiddeling’ fout gedefinieerd. Ombudsmannen, schuldenbemiddelaars, … bemiddelen effectief in allerhande domeinen, maar deze vorm van bemiddeling is niet hetzelfde als wat onder bemiddeling wordt bepaald in het Gerechtelijk Wetboek.

De bemiddeling die Van Doosselaere Advocaten aanbiedt, betreft een vrijwillig en vertrouwelijk proces voor het beheer van conflicten waarbij de partijen een beroep doen op een onafhankelijke en onpartijdige derde, de bemiddelaar.

 

De taak van deze bemiddelaar bestaat eruit partijen te helpen om zelf, met volledige kennis van zaken, tot een billijke overeenstemming te komen die de behoeften van alle interveniërende partijen respecteert. De term bemiddeling staat gelijk aan mediation.

 

Bemiddeling is (in alle culturen) een van de oudste en meest natuurlijke manieren om conflicten op te lossen. Ieder van u is ongetwijfeld al meerdere keren tussenbeide gekomen als bemiddelaar, misschien zelfs onbewust, bijvoorbeeld om een (familiale) ruzie op te lossen.

 

Echter verzekert bemiddeling, wanneer die in de betekenis van de wet van 21 februari 2005 door beroepsmensen wordt uitgevoerd, de juridische veiligheid van de engagementen die eraan verbonden zijn.