Praktisch

Kost.

 

Een bemiddeling is niet gratis. De kostprijs van een bemiddeling hangt af van de geleverde diensten, de duurtijd van het bemiddelingstraject, het aantal partijen, het ereloon en de bijkomende kosten van de bemiddelaar. De inspanningen van de bemiddelaar worden vergoed per uur of per dag of volgens elk ander systeem dat wordt afgesproken bij de eerste afspraak.

 

De wet bepaalt dat de kosten van de bemiddeling en het ereloon van de bemiddelaar in gelijke delen ten laste zijn van de partijen, maar de partijen kunnen een andere verdeling voorzien. De wet bepaalt eveneens dat de partijen en de bemiddelaar op voorhand de wijze van vaststelling en het tarief van het ereloon van de bemiddelaar moeten overeenkomen, alsmede de modaliteiten van de betaling ervan.

 

De partijen en de bemiddelaar moeten op voorhand samen de berekeningswijze en het tarief bepalen, alsook de betalingswijze. Die informatie wordt opgenomen in het bemiddelingsprotocol. Net als andere gerechtelijke procedures kunnen bemiddelingen worden opgenomen in de dekking van uw verzekering voor rechtsbijstand. Raadpleeg hierover uw verzekeraar. Net zoals een belangrijk aantal gerechtsprocedures, kunnen ook bemiddelingen ten laste genomen worden in het kader van uw rechtsbijstandverzekering.

 

Duur.

Een stap via de bemiddeling beoogt vooral om voor alle betrokken partijen een bevredigende oplossing te vinden. Zelfs indien dat tijd kan kosten, is het de moeite waard.

 

Een bemiddeling kan op twee uren gedaan zijn; maar kan evengoed maanden in beslag nemen. Iedere bemiddeling is anders.

 

Naargelang de aard van de bemiddeling kan de duur ervan uitlopen tussen de 2 en de 20 uren besprekingen. Daarbij moet men zich geen marathononderhandeling voorstellen. Immers zal meestal reeds in het bemiddelingsprotocol een tijdschema worden afgesproken, al dan niet binnen een door de rechter opgelegd tijdsbestek in geval van gerechtelijke bemiddeling. Bijgevolg kan een goed voorbereide bemiddeling in bv. een handelszaak afgewerkt zijn na één dag bemiddelen, zelfs op een halve dag. In familiale zaken is het eerder gebruikelijk om bemiddelingssessies te organiseren van één à twee uur, hoewel een langere sessie niet a priori uitgesloten is.

 

Succes.

De mate waarin een bemiddeling succesvol kan afgesloten worden, hangt geheel af van de partijen. Een bemiddeling hoeft niet per se tot een volledig akkoord te leiden. Soms volstaat een deelakkoord. Soms volstaat het dat partijen – door de bemiddeling – net met elkaar terug in (normale) communicatie treden.