Bemiddeling bij Van Doosselaere Advocaten

In bijna alle gevallen kan men een beroep doen op bemiddeling. Zowel particulieren als ondernemingen kunnen beroep doen op bemiddelaars. De bemiddelaars bij Van Doosselaere Advocaten zijn erkend door de Federale Bemiddelingscommissie (FBC), wat maakt dat zij de tot stand gekomen overeenkomsten door de rechtbank kunnen laten homologeren. Bijkomend staat de erkenning door de FBC synoniem voor een gerichte en kwaliteitsvolle opleiding, daar een erkend bemiddelaar de plicht heeft zich permanent bij te scholen en de deontologische plichten na te leven.

 

Van Doosselaere Advocaten biedt bemiddeling aan op volgende gebieden:

 

Burgerlijk

  • Bouwgeschillen: geschillen bouwheer – aannemer - architect, …
  • Burenrelaties en geschillen tussen mede-eigenaars
  • Huurgeschillen

 

Ondernemingszaken

 

  • Internationale commerciële geschillen
  • Maritieme geschillen
  • Conflicten binnen ondernemingen (aandeelhouders, vennoten, …)
  • Conflicten op de werkvloer : tussen werknemer en leidinggevenden, binnen teams, …
  • Geschillen tussen ondernemingen: tussen klanten en leveranciers, inzake de betaling van facturen,…