Roeland Vanstaen

Als advocaat legt Roeland Vanstaen (°11-05-1984) zich toe op het ondernemingsrecht, met een bijzondere focus op het vennootschapsrecht (overnames, begeleiding van onderhandelingen, opstellen van contracten, corporate housekeeping, corporate litigation) en het insolventierecht (gerechtelijke reorganisatie, faillissement, herstructurering).

Roeland Vanstaen behaalde in 2008 zijn diploma van Licentiaat/Master in de Rechten (Universiteit Antwerpen). Daarna behaalde Roeland in 2009 een Master in de Intellectuele Rechten (HUBrussel) en in 2012 een Master in het Ondernemingsrecht (Universiteit Antwerpen).

Roeland is sinds 1 oktober 2009 verbonden aan de Balie van Antwerpen en sloot medio 2021 aan bij het kantoor.

Roeland adviseert (nationale en internationale) ondernemingen en staat cliënten bij met raad en daad in het kader van onderhandelingen, beslissingsprocessen en gerechtelijke procedures voor de Belgische hoven en rechtbanken. Roeland hecht belang aan persoonlijk contact en het opbouwen van wederzijds vertrouwen; en biedt doelgerichte/-treffende oplossingen op maat van uw onderneming.

Hij is Nederlandstalig en werkt tevens in het Engels en het Frans.