Simon Boons

Simon Boons studeerde af in 2016 aan de Universiteit Antwerpen waar hij zijn masterdiploma met onderscheiding behaalde. Tijdens zijn studies specialiseerde hij zich voornamelijk in het ondernemingsrecht en het strafrecht. In 2015 vulde hij zijn opleiding aan met een Europese masteropleiding aan de Freie Universität Berlin, alwaar hij zich verder toespitste op het (internationaal) handelsrecht.

Sinds 2016 is Simon Boons verbonden aan de Antwerpse balie. Tijdens zijn stage deed hij ervaring op in het handelsrecht (in de ruime zin), het strafrecht en het algemeen verbintenissenrecht.

Simon Boons behartigt voornamelijk dossiers binnen het ondernemings- en handelsrecht, het vastgoedrecht, (handels)huurecht en is eveneens actief in de behandeling van strafrechtelijke aangelegenheden.

Als advocaat behandelt hij dossiers voor zowel ondernemingen als particuliere personen.

Talenkennis: Nederlands (moedertaal), Frans (actief), Engels (actief), Duits (actief)

Tel. : +32 3 203 40 00 (Antw.)
Fax : +32 3 225 28 81 (Antw.)
E-mail : simonboons@vandoosselaere.be