Doelstellingen van het kantoor

Van Doosselaere Advocaten richt zich tot alle types van ondernemingen. Er wordt zorgvuldig aandacht besteed aan de persoonlijke contacten met de cliënten zodat een duidelijk beeld wordt gevormd van zowel de probleemstelling als de doelstellingen.

Afhankelijk van de behoeften van de cliënten wordt hun dossier behandeld door de specialisten ter zake, onder toezicht van een contactpersoon. Hierdoor wordt getracht om deskundige oplossingen op maat aan te bieden. De gezamenlijke doelen, werkmethoden en kennis- en informatiesystemen vormen het bindmiddel van het kantoor. Zij maken het mogelijk (grensoverschrijdende) activiteiten te coördineren en het cliënteel een optimale dienstverlening te bieden.

De cliënten kunnen beroep doen op andere Belgische en Europese advocatenkantoren, waarmee samenwerkingsakkoorden zijn afgesloten, die het mogelijk maken om onmiddellijk de gevolgen van een grensoverschrijdende opportuniteit op juridische vlak te evalueren en te begeleiden.

Behandelde materies

- Maritiem Recht (Claims & Aansprakelijkheden)
- Transportrecht (Claims & Aansprakelijkheden)
- Handelspraktijken
- Bijzondere Handelscontracten (Concessieovereenkomsten, Agenturen, Franchising)
- Algemeen Handelsrecht
- Douane- en Accijnzen
- Vennootschaps- en Ondernemingsrecht (Statuten en Overeenkomsten, Fusies, Due Diligence, Geschillenregeling)
- Insolventierecht (Gerechtelijk akkoord, Faillissementen, Herstructureringen)
- Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, lichamelijke schade
- Burgerlijk Recht (huur, koop-verkoop, bouwrecht, bijzondere overeenkomsten, familierecht)
- Vastgoedrecht
- Financieel Recht en Bankrecht

Contacteer ons