Voordelen van bemiddeling?

Partijen hebben er alle baat bij conflicten in der minne (en dus buiten de rechtbanken) op te lossen. Een gerechtelijke procedure leidt immers vaak tot een onherstelbare breuk in de betrekkingen, vooral in conflicten met personen uit onze onmiddellijke omgeving, zoals familie, buren of collega’s. Dit is grotendeels te verklaren door het afstandelijke, officiële en soms vijandige karakter van de procedure. Daarnaast zijn gerechtelijke procedures kostelijk en duren ze over het algemeen lang.

 

Bij het overleg onder begeleiding van een bemiddelaar gaan de partijen samen op kalme en serene wijze op zoek naar een aanvaardbare oplossing voor hun conflict. De gehele bemiddeling vindt plaats in volstrekte vertrouwelijkheid. Met andere woorden, alles wat tijdens de bemiddeling wordt besproken, is en blijft vertrouwelijk. Dit biedt partijen de mogelijkheid om alles openheid en transparantie met elkaar te delen, bespreken, en voorstellen te doen en te onderhandelen zonder dat dit hun rechten in een eventuele latere procedure aantasten. In een zakelijke context biedt dit bedrijven onmiskenbaar voordelen. De bemiddelaar zal veel aandacht besteden aan het herstel van de communicatie en de relatie tussen partijen. Dit maakt dat er geen bruggen worden opgeblazen en dat de relaties tussen partijen in een constructieve en positieve sfeer kunnen behouden blijven. Als de uiteindelijke oplossing door beide partijen wordt aanvaard, verhoogt dit de kansen op de toekomstige naleving ervan en vermijden partijen dat een van hen uiteindelijk met een wrang gevoel achterblijft.

 

Naast de vertrouwelijk is de snelheid van bemiddeling een niet te onderschatten voordeel. In tegenstelling tot gerechtelijke procedures, zal een laagdrempelige en niet formalistische bemiddeling, het de bemiddelaar toelaten de gesprekken snel te organiseren. De doorlooptijd van een bemiddeling ligt ver onder deze van klassieke gerechtelijke procedures.

 

Last but not least: een bemiddeling is goedkoper dan gerechtelijke procedures. Waar het ereloon van de bemiddelaar wordt verdeeld over partijen, kunnen de partijen er van op aan dat de bemiddelaar voor alle partijen optreedt. Het staat partijen vrij om zich al dan niet te laten bijstaan door een advocaat.

 

Bemiddeling is dus goedkoper, vertrouwelijk, sneller en aangenamer dan een gerechtelijke procedure.