13 oktober 2022

WEBINAR GRENSOVERSCHRIJDENDE INCASSO & EUROPEES BANKBESLAG

“Gratis” Vrijdag 28 oktober 2022 – 12u00 Problematiek Tegenwoordig beperkt een onderneming haar activiteiten niet meer tot het grondgebied van één land, maar richt zij zich […]
15 september 2022

WRONGFUL TRADING: how wrong can you trade? Artikel XX.227 WER

Wanneer kan je als bestuurder aansprakelijk worden gesteld bij een faillissement voor het “verkeerdelijk” besturen van de vennootschap? Naar aanleiding van een praktische vraag en een […]
14 september 2022

Verbod op laden en lossen door truck chauffeur (situatie Spanje vanaf 1 september 2022)

In navolging van Portugal (sinds 13 september 2021), geldt er sinds 1 september 2022 in Spanje een verbod op laad-en/of loswerkzaamheden door vrachtwagen chauffeurs op Spaans […]
29 augustus 2022

EUROPEES BEVEL TOT CONSERVATOIR BESLAG OP BANKREKENINGEN

Grensoverschrijdend innen van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken lijkt een administratieve rompslomp, maar is het helemaal niet. De Europese Unie heeft in 2014 de Europese Bankbeslagverordening […]
15 juni 2022

Hulp gevraagd bij openstaande debiteuren / klanten tijdens de zomermaanden. Hoe zorgt u ervoor dat u alvast (met minder / zonder) zorgen op vakantie vertrekt.

Tussen 1 juli en 31 augustus is het naar jaarlijkse gewoonte, gerechtelijke vakantie. Dit wil zeggen dat de werking van de rechtbanken grotendeels stilligt en enkel […]
15 juni 2022

Oplichtingspraktijken in het kader van de verkoop van auto’s en vrachtwagens: een doorn in het oog van professionele autohandelaars, leasingmaatschappijen én transportbedrijven

Let op wanneer u als professioneel (autohandelaar / transport bedrijf / …) een tweedehands voertuig aankoopt. Indien u niet in het bezit wordt gesteld van de nodige originele stukken (bijv. factuur) loopt u grote risico’s.
11 mei 2022

“If it’s too good to be true, it probably is! Een gewaarschuwd expediteur / transporteur is er twee waard.“

Let op voor nieuwe klanten die op korte tijd (vele) boekingen plaatsen. Het zou u wel eens zuur kunnen opbreken.
19 april 2022

Let op met “recruiters” die u spontaan contacteren. There is no such thing as a free lunch.

Recruiters die ongevraagd u contacteren en nadien de rekening presenteren. Een rijm die spijtig genoeg meer dan voldoende voorkomt. Een gewaarschuwd M/V/X is er twee waard.
25 januari 2022

WET BETALINGSACHTERSTAND HANDELSTRANSACTIES

WET BETALINGSACHTERSTAND HANDELSTRANSACTIES   De wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties werd door de wet van 14 augustus 2021 gewijzigd. […]
10 december 2021

HET MEEDELEN VAN ALGEMENE VOORWAARDEN VIA HYPERLINKS – “Onnodig formalisme heeft in het ondernemingsrecht geen plaats.”

Het gebruik van hyperlinks om algemene voorwaarden mee te delen en zich nadien erop te beroepen is aanvaardbaar. Anno 2021 is het internet niet langer weg […]
29 november 2021

KWIJTSCHELDING VAN RESTSCHULDEN: “RUNNING OUT OF TIME”

Het verzoek tot kwijtschelding van restschulden: een “oneindige” mogelijkheid? Naar aanleiding van een praktische vraag en de recente rechtspraak van het Grondwettelijk Hof werd dit topic […]
29 november 2021

Digitalisering van het vennootschapsrecht: een nieuw tijdperk

De zomer van 2021 heeft het Belgische vennootschapsrecht naar een nieuwe dimensie getild. De “Wet Digitalisering Vennootschapsrecht” kadert in de Europese modernisering. België neemt ten opzichte […]
23 november 2021

Kan de politie zomaar een land platleggen door het blokkeren van wegen?

Het antwoord is neen.  Artikel 406 Strafwetboek stelt duidelijk: “[Met [opsluiting van vijf jaar tot tien jaar] wordt gestraft hij die kwaadwillig het verkeer op de […]
26 mei 2021

OPZEG DOOR STELLANTIS VAN DEALERCONTRACTEN

Recent heeft STELLANTIS (waaronder merken als Citroën, DS, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Peugeot en Opel vallen) haar Europese concessiehouder opgezegd. De opzeg zou ingaan op 31 […]
19 mei 2021

De invordering van onbetwiste facturen (IOS Procedure)

De IOS procedure met betrekking tot de invordering van onbetwiste schuldvorderingen buiten de rechtbank om, is in werking getreden op 2 juli 2016. Deze procedure verhoogt […]
19 mei 2021

Hoe in ik mijn onbetaalde facturen in CORONA tijden? (gratis) WEBINAR 7 juni 2021 (12u30)

Onbetaalde facturen, de vrees van iedere ondernemer. Spijtig genoeg heeft CORONA ertoe geleid dat ook gezonde bedrijven cashflow problemen ondervinden ten gevolge van laattijdige betalingen of […]
19 mei 2021

LIEN – PLEDGE REALIZATION and FREIGHT FORWARDERS – optimal combination to have invoices / costs paid. (free) WEBINAR June 14th 2021 (12u30) (English)

Freight forwarders are often referred to as transport architects. No container is shipped, no truck is loaded, no ship is unloaded, … without a forwarder somewhere […]
19 mei 2021

Retentierecht – Pandverzilvering en Expediteurs – optimale combinatie om facturen / kosten betaald te krijgen. (gratis) WEBINAR 11 juni 2021 (12u30) (NL)

Expediteurs worden ook wel eens transport-architecten genoemd. Er wordt geen container verscheept, geen vrachtwagen geladen, geen schip gelost, … zonder dat er wel ergens ter wereld […]